Traduccións Guis
English flag linked to English website
[In english]
Traduccións Guis
Ponte romana da Ramallosa

Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña
Currículo
Temos realizado traballos para diferentes empresas en diversos sectores, así como persoal altamente cualificado procedente de centros docentes de alto prestixio.
[Volver al menú principal]
Linguas
O noso campo de traballo especializado céntrase nas traduccións galego-inglés mais realizaremos traduccións galego-español e inglés-español se o cliente o require.
Tamén poderán ser realizadas traduccións de nivel intermedio entre os idiomas galego, español e inglés; e francés, portugués e alemán.
Debido ao alto grao de coñecemento das linguas dos nosos traballadores, podemos ofrecer traduccións tanto en galego normativo segundo a RAG, galego-portugués, ou galego reintegracionista ou lusista.

[Volver al menú principal]
Tipoloxía de textos
Estamos preparados para traballar de diversas formas e con solicitudes complexas, en diferentes formatos e plataformas, xa que dispoñemos da máis punta tecnoloxía para elo.
[Volver al menú principal]

Prazos de entrega
Segundo a dificultade e aparatosidade do encargo poderán variar os prazos.
Téñase en conta que o cliente poderá establecer calquera data no que requerir o encargo, se esta data dista da aproximación que nós faremos, aplicarase un canon ao prezo total para ser entregado nada data sinalada.
[Volver al menú principal]

Prezos
As nosas tarifas serán determinadas en función do persoal que requira procesar un traballo, que será ao seu mesmo tempo determinado segundo a data de entrega exixida polo solicitante e a complexidade presentada.
[Volver al menú principal]

Ferramentas en liña
RAG. Diccionario monolingüe de galego da Real Academia de Galego.
IGL. Diccionario da pronuncia da lingua galega, do Instituto Galego da Lingua.
ESTRAVIZ. Diccionario monolingüe de galego reintegracionista, de Estraviz.
OrtoGal. Corrector ortográfico en liña de galego, do Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo.


[Volver al menú principal]

Se queres obter un presuposto ou para máis información, estará embaixo a súa disposición a dirección de correo onde dirixirse.
Imaxe animada con ligazón ó correo